WooCommerce: Kako da klikom na Add to cart idete na Checkout

Pokazaću Vam vrlo jednostavan način na koji možete forsirati redirekciju na Kasu (checkout), bilo da se dodaje u korpu sa shop stranice ili sa stranice prikaza proizvoda.

Forsiranje redirekcije na WooCommerce Checkout nakon klika na Add to cart
Forsiranje redirekcije na WooCommerce Checkout nakon klika na Add to cart

1. WooCommerce podešavanja koja će dozvoliti redirekciju na Checkout

Idite na WooCommerce > Settings > Products > Display i isključite obe opcije: “Redirect to the cart page after successful addition” & “Enable AJAX add to cart buttons on archives”:

WooCommerce Dislay Podešavanja
WooCommerce podešavanja koja će omogućiti da nakon klika Add to cart izvršimo redirekciju na Checkout

2. PHP Isečak: Redirektuj na Checkout posle klika na Add to cart – WooCommerce

/**
* @php-kod Redirekcija na Checkout nakon klika na Add to Cart – WooCommerce
* @kako-da Tutorijal na https://wpku.rs/woocommerce-nakon-klika-na-add-cart-redirekcija-na-kasu
* @izvorni-kod na https://wpku.rs/woocommerce-nakon-klika-na-add-cart-redirekcija-na-kasu
* @autor Uros Aleksic
* @testirana-kompatibilnost WC 2.6.14, WP 4.7.2, PHP 5.5.9
*/

function wpkurs_redirect_checkout_add_cart( $url ) {
$url = get_permalink( get_option( ‘woocommerce_checkout_page_id’ ) );
return $url;
}

add_filter( ‘woocommerce_add_to_cart_redirect’, ‘wpkurs_redirect_checkout_add_cart’ );

Gde se dodaje ovaj kod?

Možete postaviti PHP isečke na kraj Vaše child-teme u fajl functions.php (u slučaju da je CSS izmena, ovo bi išlo na kraj fajla styles.css).

Da li kod radi?

Molim Vas recite mi u komentarima da li je sve radilo onako kako ste očekivali. 🙂